Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Κεραμική Β (2022 - 2023)

Διάρκεια: 10/2022 - 6/2023
Διδάσκοντες: Μένανδρος Παπαδόπουλος – Λουκία Αρκουλάκη

Ώρες: κατόπιν συνεννόησης

 

Τμήμα που αφορά άτομα με πείρα στην κεραμική, επαγγελματίες κεραμίστες και όσους έχουν παρακολουθήσει το τμήμα Κεραμική Α. Δίνονται προηγμένες γνώσεις τεχνολογίας, πρωτότυπες σχεδιαστικές ασκήσεις, τρόποι κατασκευής, ολοκλήρωση του κομματιού της διακόσμησης, ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρική γνώση όλων των πεδίων της κεραμικής.

 

Ο σχεδιασμός της φόρμας, η ανάπτυξη της, οι κανόνες που διέπουν τη μετάβαση απ τη γραμμή σε όγκο τριών διαστάσεων και η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας του χρώματος με προσανατολισμό την κεραμική, ολοκληρώνουν το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων.

 

Τελος στο τελευταίο 4μηνο του έτους προτείνονται από το διδάσκοντα θέματα, ώστε να διαμορφωθεί από τον καθένα η ολοκληρωμένη ιδέα ενός μεμονωμένου έργου, σύνθεσης ή εγκατάστασης, μέσα από:


- Παρουσίαση των επιλογών
- Κύκλους συζητήσεων
- Προβολές
- Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
- Κατασκευή μακέτας
- Δημιουργία του έργου
- Διακόσμηση και ολοκλήρωση του έργου με τις επιλεγείσες τεχνικές

 

 


Πληροφορίες:

Μένανδρος Παπαδόπουλος:

6972073335 – 2114047863
 
2
1
3
4

 

Click me
εργαστήρι κεραμικής - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης "Ηριδανός"
 
Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης
 
μαθήματα κεραμικής / θεωρία / τεχνικές κεραμικής
 
facebook link