Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Κεραμική Έτος Β (2023 - 2024)

Διάρκεια: 10/2023 - 6/2024
Διδάσκων: Νίκος Σκλαβενίτης

Ιστορική αναφορά της εξέλιξης του σχεδιασμού της κεραμικής στον 20ο αιώνα, με έμφαση στην αισθητική εργονομία και καινοτομία.

 

Πολλαπλές σχεδιαστικές προσεγγίσεις για την πληρέστερη κατανόηση των αισθητικών εννοιών (ρυθμού, μέτρου, ισορροπίας, αναλογίας) και την εύρεση ενός σχήματος που θα αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία αντικειμένων πολλαπλών χρήσεων.

 

Διακοσμητικές κι εικαστικές προτάσεις από τον σπουδαστή για την κατασκευή μιας σειράς αντικειμένων, χρηστικών ή μη, με αισθητικό, εργονομικό κι εννοιολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή ενός σχήματος θα γίνει σε κάτοψη, όψη και σε πλάγια όψη των τρισδάστατων αντικειμένων και ταυτόχρονα το ίδιο το σχήμα θα είναι η αφετηρία για τη δημιουργία μοτίβων ή ανάγλυφων συνθέσεων.Το σχήμα θα βρεθεί μετ' από σχεδιαστικές ασκήσεις ή από μια σειρά δοθέντων θεμάτων από τους διδάσκοντες.

 

Φυσικοχημική ανάλυση υαλωμάτων, καλυπτικών και διαφανών, μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας. Κατασκευή και χρωματισμός υαλωμάτων.

 


Πληροφορίες:

Νίκος Σκλαβενίτης: 6931318086

Click me
logo dark
 

εργαστήρι - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης

facebook link

Πληροφορίες:

 

Μένανδρος Παπαδόπουλος

6972073335 - 2114047863

 

Νίκος Σκλαβενίτης

6931318086 - 2110115108

 

Διεύθυνση:

 

Αγησιλάου 100 και Κλεομβρότου 9,

 

Αθήνα (Κεραμεικός)

ΤΚ 104 35

 

[χάρτης]