Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Νίκη Τσιάκου - κεραμική πυξίδα

Νίκη Τσιάκου

κεραμική πυξίδα

2016

 

Μαθήματα Κεραμικής 2015 - 2016

Click me
εργαστήρι κεραμικής - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης "Ηριδανός"
 
Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης
 
μαθήματα κεραμικής / θεωρία / τεχνικές κεραμικής
 
facebook link