Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 11:06

Αποτελέσματα του σεμιναρίου "αναγωγικά ψησίματα σε φούρνο υγραερίου" 26/6 - 4/7/2017

seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-1
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-4
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-2
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-3
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-5
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-6
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-7
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-8
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-9
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-10
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-11
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-12
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-13
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-14
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-15
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-16
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-17
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-18
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-19
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-20
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-21
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-22
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-23
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-24
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-25
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-26
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-27
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-28
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-29
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-30
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-31
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-32
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-35
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-33
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-34
seminario-keramikis-anagogiko-psisimo-1300-36

seminario keramikis anagogiko psisimo 1300 38

seminario keramikis anagogiko psisimo 1300 37

 

 

 

 

 

 

 

 

Click me
εργαστήρι κεραμικής - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης "Ηριδανός"
 
Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης
 
μαθήματα κεραμικής / θεωρία / τεχνικές κεραμικής
 
facebook link