Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Βασικές θεματικές μαθημάτων - σεμιναρίων κεραμικής

 

α) Κεραμική [Α] με διδάσκοντες τους Μένανδρο Παπαδόπουλο, Λουκία Αρκουλάκη

β) Κεραμική [Β] με διδάσκοντες τους Μένανδρο Παπαδόπουλο, Λουκία Αρκουλάκη

γ) Σεμινάριο «Οξειδωτική, Ουδέτερη - Αναγωγική Ατμόσφαιρα», με διδάσκοντα το Μένανδρο Παπαδόπουλο:

    - 1ος ΚΥΚΛΟΣ "Οξειδωτική και Ουδέτερη ατμόσφαιρα", Οκτώβριος 2019 - Ιανουάριος 2020
   -  2ος ΚΥΚΛΟΣ "Αναγωγική ατμόσφαιρα", Φεβρουάριος 2020 - Ιούνιος 2020

δ) Κεραμική - Έτος Α' με διδάσκοντα το Νίκο Σκλαβενίτη

ε) Κεραμική - Έτος Β' με διδάσκοντα το Νίκο Σκλαβενίτη

στ) Τροχός με διδάσκοντα τον Γιάννη Λιάκο

ζ) Στοιχεία σχεδίου για κεραμίστες με διδάσκοντα το Χρήστο Δεληδήμο

η) Παιδικό τμήμα κεραμικής με διδάσκουσα την Αναστασία Δαμαλίδου

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια κεραμικής θα απευθύνονται σε επαγγελματίες και αρχάριους.

 

Τεχνολογία Κεραμικής, τεχνικές κατασκευής, διακόσμησης, διαφορετικά ψησίματα σε συνδυασμό με πλήθος εικόνων και γνώσης της ιστορίας της Κεραμικής, του σχεδιασμού και της θεωρίας του χρώματος.

 

Διάρκεια: 10/2019 – 6/2020
Διδάσκοντες: Μένανδρος Παπαδόπουλος – Λουκία Αρκουλάκη

Ώρες: (κατόπιν συνεννόησης)

Αφορά άτομα με πείρα στην κεραμική και επαγγελματίες κεραμίστες. Δίνονται προηγμένες γνώσεις τεχνολογίας και τεχνικών κεραμικής, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση έργων που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες.

 

Διάρκεια: 10/2019 - 6/2020
Διδάσκοντες: Μένανδρος Παπαδόπουλος – Λουκία Αρκουλάκη

Ώρες: κατόπιν συνεννόησης

Διάρκεια: 10/2019 - 6/2020

Διδάσκων: Μένανδρος Παπαδόπουλος

Ώρες: κατόπιν συνεννόησης

Ένα ταξίδι γνωριμίας με την τέχνη του πηλού.
Κύριος  και βασικός στόχος των μαθημάτων του προγράμματος του πρώτου έτους είναι ο σπουδαστής /σπουδάστρια  να αυξήσει την  παρατηρητικότητα, την οπτική ευαισθησία, την δημιουργική φαντασία, την κατασκευαστική και διακοσμητική του επιδεξιότητα και να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της φυσικοχημικής σύστασης του πηλού και των υαλωμάτων.

 

Διάρκεια: 10/2019 - 6/2020
Διδάσκων: Νίκος Σκλαβενίτης

Ιστορική αναφορά της εξέλιξης του σχεδιασμού της κεραμικής στον 20ο αιώνα, με έμφαση στην αισθητική εργονομία και καινοτομία.

Πολλαπλές σχεδιαστικές προσεγγίσεις για την πληρέστερη κατανόηση των αισθητικών εννοιών (ρυθμού, μέτρου, ισορροπίας, αναλογίας) και την εύρεση ενός σχήματος που θα αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία αντικειμένων πολλαπλών χρήσεων. Διακοσμητικές κι εικαστικές προτάσεις από τον σπουδαστή για την κατασκευή μιας σειράς αντικειμένων

 

Διάρκεια: 10/2019 - 6/2020
Διδάσκων: Νίκος Σκλαβενίτης

εργαστήρι κεραμικής - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης "Ηριδανός"
 
Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης
 
μαθήματα κεραμικής / θεωρία / τεχνικές κεραμικής
 
facebook link