Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης

Τεχνολογία Κεραμικής, τεχνικές κατασκευής, διακόσμησης, διαφορετικά ψησίματα σε συνδυασμό με πλήθος εικόνων και γνώσης της ιστορίας της Κεραμικής, του σχεδιασμού και της θεωρίας του χρώματος.

 

Διάρκεια: 10/2022 – 6/2023
Διδάσκοντες: Μένανδρος Παπαδόπουλος – Μαίρη Κωνσταντινίδη

Ώρες: (κατόπιν συνεννόησης)

Ένα ταξίδι γνωριμίας με την τέχνη του πηλού.
Κύριος  και βασικός στόχος των μαθημάτων του προγράμματος του πρώτου έτους είναι ο σπουδαστής /σπουδάστρια  να αυξήσει την  παρατηρητικότητα, την οπτική ευαισθησία, την δημιουργική φαντασία, την κατασκευαστική και διακοσμητική του επιδεξιότητα και να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της φυσικοχημικής σύστασης του πηλού και των υαλωμάτων.

 

Διάρκεια: 10/2022 - 6/2023
Διδάσκων: Νίκος Σκλαβενίτης

Αφορά άτομα με πείρα στην κεραμική και επαγγελματίες κεραμίστες. Δίνονται προηγμένες γνώσεις τεχνολογίας και τεχνικών κεραμικής, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση έργων που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες.

 

Διάρκεια: 10/2022 - 6/2023
Διδάσκοντες: Μένανδρος Παπαδόπουλος – Λουκία Αρκουλάκη

Ώρες: κατόπιν συνεννόησης

Ιστορική αναφορά της εξέλιξης του σχεδιασμού της κεραμικής στον 20ο αιώνα, με έμφαση στην αισθητική εργονομία και καινοτομία.

Πολλαπλές σχεδιαστικές προσεγγίσεις για την πληρέστερη κατανόηση των αισθητικών εννοιών (ρυθμού, μέτρου, ισορροπίας, αναλογίας) και την εύρεση ενός σχήματος που θα αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία αντικειμένων πολλαπλών χρήσεων. Διακοσμητικές κι εικαστικές προτάσεις από τον σπουδαστή για την κατασκευή μιας σειράς αντικειμένων

 

Διάρκεια: 10/2022 - 6/2023
Διδάσκων: Νίκος Σκλαβενίτης

Διάρκεια: 1 μήνας - Θα ανακοινωθούν ημερομηνίες για το 2021 - 2022

Διδάσκων: Μένανδρος Παπαδόπουλος

εργαστήρι κεραμικής - εκπαιδευτικός χώρος κεραμικής τέχνης "Ηριδανός"
 
Μένανδρος Παπαδόπουλος - Νίκος Σκλαβενίτης
 
μαθήματα κεραμικής / θεωρία / τεχνικές κεραμικής
 
facebook link